Blog

Zmiana pojemności kondensatora w układzie może mieć wpływ na działanie silnika, ale musi być zachowana pewna ostrożność. Wartości pojemności kondensatorów w układach …

Obliczenie strat przesyłu energii elektrycznej w linii napowietrznej o napięciu 15 kV jest możliwe przy wykorzystaniu danych o rezystancji i indukcyjności linii. …

Jeśli twój układ działa źle i tranzystor staje się przewodnikiem na stałe, mogą istnieć różne przyczyny takiego zachowania. Poniżej przedstawiam kilka możliwych …

Jeden ze sposobów to wykorzystanie kodowania binarnego. Kodowanie binarne: Przyporządkuj każdemu z 25 urządzeń unikalny kod binarny. Na przykład, urządzenie numer 1 …

Dławik o indukcyjności 1,15 mH w filtrze sieciowym 3-fazowym jest elementem stosowanym do ograniczenia zakłóceń i zabezpieczenia przed przepięciami w sieciach elektrycznych. …

Styczniki, wylączniki, i wyłączniki to urządzenia elektryczne używane do sterowania obwodami elektrycznymi i ochrony przed przeciążeniami lub awariami. Typ „Fr” to oznaczenie, …

Podłączenie czujnika temperatury PT1000 (lub PT100) do przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) w celu pomiaru temperatury jest zadaniem stosunkowo prostym. Oto ogólny schemat podłączenia: …

Przełączenie silnika trójfazowego na pracę w jednofazowym zasilaniu jest możliwe, ale ma swoje ograniczenia. Silniki trójfazowe są projektowane do pracy w zasilaniu …

Alternatory samochodowe działają na zasadzie przemiany energii mechanicznej (obrotowej) na energię elektryczną, generując prąd stały do ładowania akumulatora i zasilać inne urządzenia …

Silnik pierścieniowy (inaczej zwany silnikiem fazowym) różni się od silnika krótkozwłokowego pod względem budowy i zastosowania. Silnik krótkozwłokowy (silnik klatkowy) jest znacznie …

W przypadku uszkodzenia tranzystora mocy w regulatorze napięcia do silnika prądu stałego o wysokich parametrach, istnieje kilka opcji, które można rozważyć: Znalezienie …

Oto kilka sugestii, które mogą Ci pomóc: Naprawa istniejących elektromagnesów: Jeśli cewki elektromagnesów często się psują, warto skonsultować się z serwisem lub …