Jak sprawdzić tensometr ?

Sprawdzanie tensometru, szczególnie o tak dużej wydolności, jest zadaniem wymagającym pewnych narzędzi i procedur. Tensometry są wykorzystywane do pomiaru deformacji mechanicznej w wyniku obciążenia, a ich kalibracja jest istotna, aby zapewnić dokładność pomiarów. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby sprawdzić tensometr o wydolności do 2000 kg: Zapoznaj się z dokumentacją: Pierwszym krokiem jest zapoznanie […]

Budowa układu do pomiaru odległości

Budowa układu do pomiaru odległości o dokładności 1 mm na długości 3 metrów jest wykonalna, ale wymaga pewnych rozważań i zrozumienia zasad pomiaru. Wykorzystanie taśmy magnetofonowej i odpowiedniej głowicy może być interesującym pomysłem, ale warto wziąć pod uwagę kilka kwestii: Materiał taśmy: Taśma magnetyczna zastosowana w magnetofonie może być odpowiednia, ale musisz sprawdzić, czy jest […]

Zmiana pojemności kondensatora w układzie – na co zwracać uwagę

Zmiana pojemności kondensatora w układzie może mieć wpływ na działanie silnika, ale musi być zachowana pewna ostrożność. Wartości pojemności kondensatorów w układach elektrycznych są ważne, ponieważ wpływają na właściwości elektryczne i mechaniczne silnika. Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszenie pojemności kondensatora w stosunku do wartości oryginalnej spowoduje, że silnik będzie działał z mniejszą mocą i może nie […]

Obliczenie strat przesyłu energii elektrycznej w linii napowietrznej o napięciu 15 kV

Obliczenie strat przesyłu energii elektrycznej w linii napowietrznej o napięciu 15 kV jest możliwe przy wykorzystaniu danych o rezystancji i indukcyjności linii. Warto pamiętać, że straty te wynikają głównie z dwóch składników: straty ohmiczne (rezystancyjne) i straty w wyniku indukcyjności (straty wzbudzania). Oto kroki, które możesz podjąć, aby obliczyć te straty: Zidentyfikuj dane linii: Na […]

Układ z wykorzystaniem tranzystora MOSFET IRFP740 do regulacji napięcia lub prądu.

Jeśli twój układ działa źle i tranzystor staje się przewodnikiem na stałe, mogą istnieć różne przyczyny takiego zachowania. Poniżej przedstawiam kilka możliwych problemów i sugestii, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu: Nadmierna temperatura: Tranzystory MOSFET mogą się przegrzewać, co prowadzi do ich uszkodzenia. Upewnij się, że masz odpowiednie chłodzenie lub radiator na tranzystorze, aby utrzymać […]

Układ sygnalizacji, który będzie monitorował stan 25 urządzeń za pomocą jednej pary przewodów

Jeden ze sposobów to wykorzystanie kodowania binarnego. Kodowanie binarne: Przyporządkuj każdemu z 25 urządzeń unikalny kod binarny. Na przykład, urządzenie numer 1 będzie miało kod „00001”, urządzenie numer 2 – „00010”, itd. Przyjmijmy, że używasz pięciu przewodów. Przesyłanie informacji: Na przewodach będziesz przesyłać te kody binarne. Dla urządzenia, które chcesz sygnalizować, ustaw odpowiednią kombinację bitów […]

Dławik o indukcyjności 1,15 mH w filtrze sieciowym 3-fazowym

Dławik o indukcyjności 1,15 mH w filtrze sieciowym 3-fazowym jest elementem stosowanym do ograniczenia zakłóceń i zabezpieczenia przed przepięciami w sieciach elektrycznych. Filtry sieciowe są wykorzystywane do eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych i zabezpieczenia przed wysokimi napięciami. Oto kilka informacji na temat tego rodzaju dławika: Indukcyjność: Indukcyjność 1,15 mH (mikrohenry) oznacza, że dławik ma zdolność do oporu […]

Styczniki Wylączniki wyłaczniki typu Fr

Styczniki, wylączniki, i wyłączniki to urządzenia elektryczne używane do sterowania obwodami elektrycznymi i ochrony przed przeciążeniami lub awariami. Typ „Fr” to oznaczenie, które może odnosić się do konkretnego modelu lub serii styczników lub wylączników produkowanych przez danego producenta. Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat tych urządzeń: Styczniki: Stycznik jest elektromagnetycznym przełącznikiem, który umożliwia sterowanie […]

Podłączenie czujnika temperatury PT1000 (lub PT100) do przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC)

Podłączenie czujnika temperatury PT1000 (lub PT100) do przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) w celu pomiaru temperatury jest zadaniem stosunkowo prostym. Oto ogólny schemat podłączenia: Czujnik PT1000: Czujnik PT1000 ma trzy zaciski: dwie zwykle są używane do pomiaru temperatury, a trzeci jest połączony z ekranem (masą). Wartość oporu PT1000 zmienia się w zależności od temperatury. Zasilanie czujnika: Czujnik […]

Jak przełączyć silnik 3faz na 1faz moc 1.1kw ?

Przełączenie silnika trójfazowego na pracę w jednofazowym zasilaniu jest możliwe, ale ma swoje ograniczenia. Silniki trójfazowe są projektowane do pracy w zasilaniu trójfazowym, więc przełączenie na jednofazowe zasilanie może obniżyć wydajność i moc silnika. Oto kilka ogólnych kroków do przełączenia silnika trójfazowego o mocy 1,1 kW na jednofazowe zasilanie: Sprawdź typ silnika: Upewnij się, że […]