Obliczenie strat przesyłu energii elektrycznej w linii napowietrznej o napięciu 15 kV

author
1 minute, 52 seconds Read
Banner

Obliczenie strat przesyłu energii elektrycznej w linii napowietrznej o napięciu 15 kV jest możliwe przy wykorzystaniu danych o rezystancji i indukcyjności linii. Warto pamiętać, że straty te wynikają głównie z dwóch składników: straty ohmiczne (rezystancyjne) i straty w wyniku indukcyjności (straty wzbudzania). Oto kroki, które możesz podjąć, aby obliczyć te straty:

 1. Zidentyfikuj dane linii: Na początek musisz zidentyfikować dane techniczne dotyczące linii napowietrznej, takie jak długość linii, przekrój przewodów, rezystancja i indukcyjność na jednostkę długości oraz napięcie zasilające (15 kV).
 2. Oblicz straty rezystancyjne: Straty ohmiczne (rezystancyjne) wynikają z oporu przewodów linii. Możesz obliczyć straty w energii elektrycznej używając wzoru:Straty ohmiczne = (prąd)^2 * rezystancja * długość linii

  Gdzie:

  • Prąd to prąd płynący w linii.
  • Rezystancja to rezystancja na jednostkę długości.
  • Długość linii to całkowita długość linii napowietrznej.
 3. Oblicz straty w wyniku indukcyjności: Straty w wyniku indukcyjności (straty wzbudzania) są związane z prądami wirowymi w linii i zależą od częstotliwości i amplitudy prądów. W przypadku linii o częstotliwości 50 Hz (typowa częstotliwość sieci elektrycznej), te straty można przybliżyć przy użyciu wzoru:Straty w wyniku indukcyjności = k * (częstotliwość)^2 * (amplituda prądów)^2 * indukcyjność * długość linii

  Gdzie:

  • k to stała proporcjonalności zależna od geometrii linii i jej otoczenia.
  • Częstotliwość to częstotliwość sieci (50 Hz).
  • Amplituda prądów to amplituda prądów w linii.
  • Indukcyjność to indukcyjność na jednostkę długości.
  • Długość linii to całkowita długość linii napowietrznej.
 4. Sumuj straty: Dodaj straty ohmiczne i straty w wyniku indukcyjności, aby uzyskać całkowite straty przesyłu energii elektrycznej na danej linii napowietrznej.
 5. Oceniaj efektywność: Ostateczna wartość strat powinna być oceniona w kontekście dostarczonej energii i celów projektu. Dla większości linii napowietrznych straty te są znacznie niższe niż 100%, ponieważ w międzyczasie dostarczana jest korzystna energia.

Warto pamiętać, że straty w sieciach energetycznych są naturalną częścią procesu przesyłu energii i projektanci linii starają się minimalizować te straty przy zachowaniu odpowiedniej jakości dostarczanej energii.

CZYTAJ  układ rozmagnesowania sprzęgła elektromagnetycznego

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *