podlicznik prądu 3 fazowy

author
1 minute, 34 seconds Read

podlicznik prądu 3 fazowy

Podlicznik prądu 3-fazowy to urządzenie pomiarowe stosowane w sieciach elektrycznych zasilanych trzema fazami prądu przemiennego. Jest to rodzaj licznika, który mierzy zużycie energii elektrycznej w każdej fazie oddzielnie i sumuje wyniki, aby obliczyć całkowite zużycie energii.

Podlicznik prądu 3-fazowy składa się z trzech głównych elementów: modułu pomiarowego, modułu wyświetlającego i modułu komunikacyjnego.

Moduł pomiarowy to część podlicznika, która mierzy wartości prądu w każdej z trzech faz. W skład modułu pomiarowego wchodzą trzy czujniki prądu, które są przymocowane do przewodów fazowych. Czujniki te generują sygnał elektryczny, który jest przekazywany do układu pomiarowego, gdzie jest przetwarzany i przekazywany do modułu wyświetlającego.

Moduł wyświetlający to część podlicznika, która wyświetla wyniki pomiarów dla każdej z trzech faz oraz całkowite zużycie energii elektrycznej. Moduł wyświetlający może zawierać cyfrowy wyświetlacz lub szereg lamp LED, które pokazują wyniki pomiarów.

Moduł komunikacyjny to część podlicznika, która pozwala na komunikację z zewnętrznymi urządzeniami lub systemami. W zależności od modelu, moduł komunikacyjny może zawierać porty RS-485, Ethernet lub bezprzewodowe, które umożliwiają przesyłanie danych o zużyciu energii do centralnego systemu monitorowania.

Podlicznik prądu 3-fazowy ma wiele zastosowań w przemyśle, komercyjnych budynkach i obiektach użyteczności publicznej. Jest to niezwykle przydatne narzędzie do monitorowania zużycia energii elektrycznej i identyfikowania obszarów, gdzie można zaoszczędzić energię. W przypadku większych obiektów, takich jak fabryki czy biurowce, korzystanie z podlicznika prądu 3-fazowego może pomóc w zidentyfikowaniu okresów wysokiego i niskiego zużycia energii, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii i obniżenie kosztów.

CZYTAJ  Jak podłączyć dwukierunkowy 1 fazowy licznik energii DDS669

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *