podstawowe symbole elektryczne

author
1 minute, 58 seconds Read

Wszystko, Co Powinieneś Wiedzieć o Podstawowych Symbolach Elektrycznych

Symbole elektryczne są uniwersalnym językiem używanym przez elektryków, inżynierów i projektantów do przedstawiania różnych elementów i urządzeń w układach elektrycznych. Zrozumienie tych symboli jest kluczowe dla właściwego projektowania, instalacji i konserwacji systemów elektrycznych. W tym obszernym artykule omówimy najważniejsze podstawowe symbole elektryczne, ich znaczenie oraz sposób ich interpretacji.

Dlaczego Symbole Elektryczne Są Ważne?

Symbole elektryczne są skrótem, który umożliwia szybkie i jednoznaczne zrozumienie układów elektrycznych. Bez nich, opisywanie elementów elektrycznych w dokumentacji technicznej byłoby skomplikowane i nieczytelne. Dzięki symbolom elektrycznym, inżynierowie mogą łatwo komunikować się ze sobą, projektować nowe układy elektryczne oraz interpretować istniejące schematy.

Podstawowe Symbole Elektryczne:

1. Źródło Zasilania:

 • Bateria: Symbolizowana przez dwie linie równoległe, z jednym długim i jednym krótkim pionowym końcem.
 • Bateria Ładowana: Podobna do zwykłej baterii, ale z dodatkowym plusem i minusem oznaczającym biegunowość.
 • Gniazdo Zasilania: Reprezentowane przez koło z dwoma krótkimi liniami z boku.

2. Elementy Pasywne:

 • Oporownik: Symbolizowany przez prostą linię.
 • Rezystor: Podobny do opornika, ale z paskiem przekreślającym linię.
 • Kondensator: Reprezentowany przez dwie równoległe linie, czasem z literą „C” wewnątrz.

3. Elementy Aktywne:

 • Diody: Zazwyczaj oznaczone strzałką w jednym kierunku, reprezentującą przewodzenie prądu w jednym kierunku.
 • Tranzystor: Symbolizowany przez trzy linie skierowane w różnych kierunkach, reprezentujące trzy warstwy półprzewodnikowe.

4. Elementy Układów Logicznych:

 • Bramka Logiczna AND: Zazwyczaj oznaczana przez symbol „I” z kropkami na wejściach.
 • Bramka Logiczna OR: Reprezentowana przez symbol „+” z kropkami na wejściach.
 • Bramka Logiczna NOT: Oznaczana przez symbol „!” lub trójkąt z kropką na wejściu.

Jak Interpretować Symbole Elektryczne?

Interpretacja symboli elektrycznych polega na zrozumieniu ich znaczenia oraz sposobu, w jaki są połączone w układzie elektrycznym. Główne zasady interpretacji to:

 1. Czytaj zgodnie z ruchem prądu: Prąd płynie od źródła zasilania do obciążenia, więc interpretuj symbole zgodnie z tą kolejnością.
 2. Rozumiej zasady połączeń: Symbole połączeń (np. linie proste, skrzyżowania, punkty połączeń) informują o sposobie połączenia elementów w układzie.
 3. Sprawdzaj legendę: W przypadku wątpliwości, zawsze warto sprawdzić legendę diagramu, która zawiera opisy wszystkich używanych symboli.
CZYTAJ  Jak zmierzyć czas wyłaczenia różnicówki ?

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *