Dopuszczalna rezystancja uziemienia

Dopuszczalna rezystancja uziemienia ochronnego może różnić się w zależności od przepisów i standardów obowiązujących w danym regionie, a także od konkretnych okoliczności, takich jak rodzaj substancji i pojemność zbiorników. Dla zbiorników z gazem propan-butan, które są traktowane jako obiekty podlegające przepisom dotyczącym substancji niebezpiecznych, ważne jest przestrzeganie norm i przepisów bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, dopuszczalna […]