gniazdo ze stykiem ochronnym symbol

Symbol gniazda z bolcem ochronnym w układach elektrycznych jest często reprezentowany przez trójkąt ustawiony na boku, z dodatkowym pionowym paskiem wewnątrz trójkąta. Pasek ten reprezentuje uziemienie, które zapewnia dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Gniazda z bolcem ochronnym są używane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia przepięć lub w celu zapewnienia dodatkowej ochrony użytkownikom urządzeń […]