Hamowanie silnika asynchronicznego

Hamowanie silnika prądem stałym to dość zaawansowane zadanie, które wymaga odpowiedniego układu elektronicznego do generowania i kontrolowania prądu stałego w przeciwnym kierunku niż prąd zasilania silnika. Oto ogólny schemat układu do hamowania silnika prądem stałym: Moduł hamowania: Najważniejszym elementem tego układu jest moduł hamowania, który jest odpowiedzialny za generowanie prądu stałego do zasilania silnika w […]