kompensacja mocy biernej do generatora asynchr. 10kW 230V

Do kompensacji mocy biernej w przypadku generatora wiatrowego asynchronicznego o mocy 10 kW i napięciu 230 V, musisz obliczyć zapotrzebowanie na kompensację mocy biernej generowanej przez podłączone obciążenia, tj. silniki i świetlówki. Najpierw obliczmy całkowitą moc bierną Q, która musi być skompensowana przez baterię kondensatorów. Całkowita moc bierna jest sumą mocy biernych wszystkich obciążeń. Skorzystajmy […]