łącznik świecznikowy symbol

Łącznik świecznikowy, zwany również jako zacisk śrubowy, to element elektryczny wykorzystywany do łączenia przewodów w obwodzie elektrycznym. W normie PN-EN 60617, która określa standardowe symbole graficzne stosowane w obwodach elektrycznych, symbolizowany jest za pomocą graficznej reprezentacji. Poniżej przedstawiony jest symbol graficzny łącznika świecznikowego oraz jego opis: Symbol graficzny:   Opis symbolu: Symbol ten składa się […]