Mostek tyrystorowy

Mostek tyrystorowy (nazywany również mostkiem Graetza lub mostkiem Graetza-Zubovicha) jest układem elektronicznym używanym do prostowania napięcia przemiennego. Jest to połączenie czterech tyrystorów (lub czterech diod i dwóch tyrystorów) używanych do konwersji napięcia przemiennego na stałe, co jest przydatne w różnych aplikacjach, w tym w zasilaczach impulsowych, przemiennikach częstotliwości, sterownikach silników itp. Oto główne informacje na […]