Napięcie przemienne na wyjściu: Transformator i prostownik tyrystorowy 3 fazowy

Oto kilka rzeczy, które można sprawdzić: Sprawdź kondensatory: Upewnij się, że kondensatory w układzie są w dobrym stanie i nie uszkodzone. Kondensatory elektrolityczne mają tendencję do degradacji z czasem. Jeśli kondensatory są uszkodzone, mogą powodować niestabilność napięcia wyjściowego. Sprawdź tyrystory i diody: Upewnij się, że nowe tyrystory i diody, które zostały zainstalowane, są odpowiednie i […]