Tłumik przepięć przerywacza opartego na IGBT

Aby dobrać kondensator i rezystor w układzie mającym na celu tłumienie przepięć w przerywaczu tranzystorowym opartym na IGBT, możesz skorzystać ze wzoru czasu stałego dla obwodu RC: τ=R⋅Cτ=R⋅C Gdzie: ττ to stała czasowa (czas potrzebny na rozładowanie kondensatora do około 63% początkowego napięcia), RR to rezystancja rozładowcza (rezystor), CC to pojemność kondensatora. Wartość stałej czasowej […]