układ startu silnika 3 fazowego

Przyjrzyjmy się każdemu z punktów, które wymieniłeś: Włączanie po wykryciu odpowiedniej fazy napięcia: Do tego celu możesz użyć układu wykrywającego fazę napięcia, który załączy silnik, gdy napięcie w danej fazie osiągnie odpowiednią wartość. W tym celu można zastosować detekcję napięcia przemiennego i odpowiedni układ logiczny. Możesz rozważyć użycie diod, tranzystorów i tyrystorów do sterowania włączaniem […]