W którym miejscu zamontować Filtr EMI do wzmacniacza lampowego ?

Filtr EMI (Elektromagnetyczny Interferencyjny) jest używany do redukcji zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych, które mogą wpływać na działanie urządzeń elektronicznych, w tym wzmacniaczy lampowych. Jeśli chcesz zainstalować filtr EMI do swojego wzmacniacza lampowego, oto kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę: Blisko źródła zakłóceń: Najlepiej jest zainstalować filtr EMI jak najbliżej źródła zakłóceń. W przypadku wzmacniacza […]