wzmacniacz czujnika tensometrycznego

Wzmacniacz mostka tensometrycznego jest przydatnym urządzeniem do wzmacniania sygnałów z czujników tensometrycznych, które są wykorzystywane do pomiaru deformacji, napięcia lub obciążenia w różnych aplikacjach. Oto prosty schemat wzmacniacza mostka tensometrycznego: W powyższym schemacie: Vcc to napięcie zasilania. Vin (+) to sygnał z czujnika tensometrycznego. Rx to oporność czujnika tensometrycznego, która zmienia się w odpowiedzi na […]