MikroTik hAP ac lite jako AP: brak dostępu po konfiguracji CPE, wlan1/wlan2=WAN

author
1 minute, 18 seconds Read
 1. Konfiguracja klienta WiFi:
  • Przejdź do sekcji Wireless w menu MikroTika i skonfiguruj interfejs wlan1 lub wlan2 jako klienta WiFi, który łączy się z siecią WiFi dostarczaną przez router Fortigate 30E.
  • Ustaw nazwę (SSID) i hasło sieci WiFi, a także inne wymagane parametry, takie jak typ szyfrowania, tryb pracy i kanał.
 2. Konfiguracja interfejsu LAN:
  • Skonfiguruj interfejs LAN (np. ether2) jako interfejs odbierający połączenie internetowe.
  • Przypisz adres IP do interfejsu LAN i aktywuj serwer DHCP, aby przypisywać adresy IP klientom podłączonym do LAN.
 3. Routing i przekazywanie pakietów:
  • Upewnij się, że MikroTik jest skonfigurowany do routingu pakietów między interfejsami wlan1/wlan2 (jako WAN) a interfejsem LAN.
  • Skonfiguruj przekazywanie pakietów (IP forwarding), aby umożliwić przekazywanie ruchu między interfejsami.
 4. Konfiguracja VPN:
  • Skonfiguruj połączenie VPN między MikroTikiem a routerem Fortigate 30E. Zwykle wymaga to określenia typu połączenia VPN (np. IPsec, OpenVPN), adresów IP i kluczy uwierzytelniania.
 5. Testowanie połączenia:
  • Po zakończeniu konfiguracji przetestuj połączenie, sprawdzając, czy MikroTik poprawnie łączy się z siecią WiFi, czy klientom LAN przypisywane są poprawne adresy IP, czy ruch jest przekazywany między interfejsami oraz czy połączenie VPN jest aktywne i stabilne.

Pamiętaj, że konfiguracja może się różnić w zależności od konkretnej konfiguracji sprzętowej i oprogramowania MikroTika oraz routera Fortigate 30E. Konieczne może być również dostosowanie innych ustawień sieciowych w zależności od potrzeb i wymagań. Jeśli napotkasz problemy, warto sprawdzić dokumentację MikroTika oraz skontaktować się z dostawcą usług lub wsparciem technicznym.

CZYTAJ  Jak podzielić łącze światłowodowe pomiędzy kilka mieszkań bezprzewodowo za pomocą routera WiFi

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *