Dobór pojemności kondensatora

Aby dobrać odpowiednią pojemność kondensatora, należy uwzględnić zarówno wymagany czas ładowania i rozładowania kondensatora, jak i stałą czasową RC układu, który składa się z kondensatora i rezystora. W tym przypadku wartość czasu ładowania i rozładowania wynosi T = 5×10^-6 s (czyli 5 µs). Stała czasowa RC układu jest opisana wzorem: RC = -T / ln(1 […]