Dobór pojemności kondensatora

author
1 minute, 8 seconds Read

Aby dobrać odpowiednią pojemność kondensatora, należy uwzględnić zarówno wymagany czas ładowania i rozładowania kondensatora, jak i stałą czasową RC układu, który składa się z kondensatora i rezystora. W tym przypadku wartość czasu ładowania i rozładowania wynosi T = 5×10^-6 s (czyli 5 µs).

Stała czasowa RC układu jest opisana wzorem:

RC = -T / ln(1 – η)

Gdzie:

  • RC to stała czasowa układu (czas stałego ładowania i rozładowania),
  • T to wymagany czas ładowania i rozładowania (w tym przypadku 5 µs),
  • η to poziom rozładowania kondensatora (wartość między 0 a 1).

Aby obliczyć pojemność kondensatora, możemy rozwiązać ten wzór, przyjmując wartość η na przykład jako 0,99 (czyli 99% rozładowania) i wartość T równą 5 µs:

RC = -5×10^-6 s / ln(1 – 0,99) RC ≈ 0,05 s

Teraz możemy obliczyć pojemność kondensatora, znając wartość stałej czasowej RC i wartość rezystancji R (10 ohm):

C = RC / R C ≈ 0,05 s / 10 ohm C ≈ 0,005 F

Czyli pojemność kondensatora powinna wynosić około 0,005 farada lub 5000 mikrofaradów (µF), aby spełnić wymagany czas ładowania i rozładowania przy częstotliwości 200 kHz.

Należy jednak pamiętać, że dostępność kondensatorów o takiej pojemności może być ograniczona, więc możesz wybrać najbliższą dostępną pojemność, która jest większa niż wymagana, aby zapewnić odpowiednią pracę układu.

CZYTAJ  generator funkcyjny arduino

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *