Regulator obrotów przekładni / silnik 80V 500W

Zbudowanie detektora przejścia przez zero dla napięcia AC 220V przy użyciu komparatora i rezystorów jest wykonalne, ale należy zachować ostrożność ze względu na bezpieczeństwo i wyizolowanie. Poniżej znajduje się ogólny schemat takiego detektora: Oto opis poszczególnych elementów: Źródło napięcia AC 220V: To jest źródło napięcia, które chcesz monitorować. Upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczone przed […]