Regulator obrotów przekładni / silnik 80V 500W

author
1 minute, 48 seconds Read
Banner

Zbudowanie detektora przejścia przez zero dla napięcia AC 220V przy użyciu komparatora i rezystorów jest wykonalne, ale należy zachować ostrożność ze względu na bezpieczeństwo i wyizolowanie. Poniżej znajduje się ogólny schemat takiego detektora:

Oto opis poszczególnych elementów:

  1. Źródło napięcia AC 220V: To jest źródło napięcia, które chcesz monitorować. Upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczone przed niebezpiecznymi punktami dotyku.
  2. Rezystor podziału napięcia (R1): R1 pełni funkcję rezystora podziału napięcia, który ogranicza prąd do komparatora. Wartość tego rezystora można obliczyć na podstawie maksymalnego prądu, jaki może być obsługiwany przez komparator. Przykładowo, jeśli komparator obsługuje napięcie do 5V i chcesz, aby działał do 220V, można użyć rezystora R1 o wartości około 100 kΩ.
  3. Komparator: Komparator jest wykorzystywany do porównywania napięcia na swoim wejściu nieodwracającym z pewnym napięciem referencyjnym na swoim wejściu odwracającym. Wartość napięcia referencyjnego powinna być ustawiona na poziomie przejścia przez zero napięcia AC, czyli około 0V.
  4. Rezystor (R2): Rezystor R2 tworzy napięcie referencyjne na wejściu odwracającym komparatora. Wartość tego rezystora można dostosować, aby uzyskać odpowiedni poziom napięcia referencyjnego w celu detekcji przejścia przez zero. Wartość rezystora może wynosić kilka kΩ, w zależności od konkretnego układu.
  5. Wyjście detektora: Wyjście komparatora zostanie włączone, gdy napięcie na wejściu nieodwracającym przekroczy napięcie na wejściu odwracającym (napięcie referencyjne), co odpowiada przejściu przez zero napięcia AC. Wyjście to można podłączyć do mikrokontrolera, wyświetlacza lub innego układu do dalszej obróbki sygnału.

Ważne jest, aby pamiętać o bezpieczeństwie przy pracach z wysokimi napięciami. Upewnij się, że układ jest odpowiednio zabezpieczony i wyizolowany od użytkownika oraz że wszelkie niebezpieczne punkty dotyku są odpowiednio oznaczone i zabezpieczone. Jeśli nie jesteś pewien, jak bezpiecznie pracować z takimi napięciami, skonsultuj się z elektronikiem lub inżynierem elektrykiem.

CZYTAJ  Regulator temperatury CH402

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *