Stycznik

Stycznik Stycznik to elektromechaniczne urządzenie służące do łączenia i rozłączania obwodów elektrycznych, które pracuje na zasadzie elektromagnetycznej przyciągania lub odpychania. Stycznik składa się z dwóch części – elektromagnesu i przełącznika, który może być jedno- lub wielobiegunowy. W zależności od zastosowania, styczniki mogą mieć różne parametry techniczne, takie jak maksymalny prąd i napięcie, liczba styków i […]