regulator temperatury

author
1 minute, 9 seconds Read

Oto prosty schemat regulatora temperatury, który mierzy dwie temperatury i załącza wyjście (np. pompkę obiegu wody) w przypadku, gdy temperatura w kolektorze słonecznym jest wyższa niż temperatura w zbiorniku z wodą:

Opis poszczególnych elementów:

  1. Termistory (R1 i R2): R1 i R2 to termistory (czujniki temperatury), które są umieszczone odpowiednio w kolektorze słonecznym i zbiorniku z wodą. Termistory te zmieniają swoją rezystancję w zależności od temperatury.
  2. Komparator (U1): U1 to komparator, który porównuje napięcia na wyjściach termistorów R1 i R2. Jeśli temperatura w kolektorze (mierzona przez R1) jest wyższa niż temperatura w zbiorniku (mierzona przez R2), to napięcie na wyjściu komparatora będzie wysokie (logiczne „1”). W przeciwnym przypadku napięcie na wyjściu komparatora będzie niskie (logiczne „0”).
  3. Pompka obiegu wody: To jest urządzenie (np. pompka) kontrolowane przez wyjście komparatora. Jeśli napięcie na wyjściu komparatora jest wysokie (kiedy temperatura w kolektorze jest wyższa), to pompka zostaje włączona. W przeciwnym razie pompka pozostaje wyłączona.

Ten prosty układ działa na zasadzie porównywania temperatury w kolektorze z temperaturą w zbiorniku i załączania pompki, gdy temperatura w kolektorze jest wyższa. Pamiętaj o dostosowaniu wartości rezystancji termistorów i progów komparatora do konkretnych wartości temperatur, które chcesz monitorować.

CZYTAJ  Naprawa regulatora pogodowego RVA 43.233

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *